Denpasar
2014-09-24 15:36:44
Luas Tanah : 100 m2
Kamar Tidur : 3
bg78
Rp 1.750.000.000
Denpasar
2014-06-27 22:55:14
Luas Tanah : 115 m2
Kamar Tidur : 3
bg72
Rp 1.500.000.000
Denpasar
2014-05-09 12:56:46
Luas Tanah : 350 m2
Kamar Tidur : 3
bg68
Rp 5.200.000.000
Denpasar
2014-02-18 12:35:01
Luas Tanah : 106 m2
Kamar Tidur : 3
bg55
Rp 2.200.000.000
Denpasar
2014-09-22 14:19:41
Luas Tanah : 150 m2
Kamar Tidur : 3
bg76
Rp 1.900.000.000